Облік і оподаткування

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Спеціальність “Облік і оподаткування” – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

1. Термін навчання:

- на базі  9 кл. – 2 роки 10 місяців;

- на базі 11 кл. – 1 рік  10 місяців.

2. Кваліфікація – бухгалтер.

3. Дисципліни за професійним спрямуванням:

- бухгалтерський облік (теорія)

- бухгалтерський облік

- інформаційні системи і технології обліку (1:С)

- облік у бюджетних організаціях

- податкова система

- статистика

- економіка підприємств

- економічний аналіз

Крім того, коледж дає базові знання з дисциплін:

- фінанси

- гроші та кредит

- основи нормування і оплати праці

- страхова справа

- менеджмент

- маркетинг

- ціноутворення

4. Практичне навчання складається з:

Навчальної практики: 

 Це робота із первинними документами

- складання фінансової звітності;

- виконання економічних розрахунків

і 2 тижні – студент працює з комп’ютерною програмою 1:С у спеціально обладнаному комп’ютерному класі.

4.2. Технологічна практика проводиться на підприємстві 

Це вивчення організації бухгалтерського обліку на діючому підприємстві, практична робота бухгалтером.

Місце проходження практики (підприємство) надається коледжем.     

Студент має право самостійно забезпечити себе місцем практики.

5. Підсумок навчання – державний іспит зі спеціальності.

6. Працевлаштування:

Студентів розподіляють у відділення Правексбанку, Приватбанку, торгової мережі „Rainford” , на підприємства легкої промисловості на посади бухгалтерів, касирів, помічника бухгалтера.

7. Продовження навчання:

За скороченим терміном навчання в філії Київського університету економіки та права „КРОК”. 

За скороченим терміном навчання в будь-якому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації за економічними спеціальностями.