Менеджмент

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту - є основою підготовки керівників-професіоналів. В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації.

Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

Якщо Ви мрієте бути ефективним менеджером - освітньо-професійна програма Менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент саме для Вас!

Навчання на даній освітньо-професійній програмі дає можливість здобувачам освіти отримати поглиблені економічні, теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера. Подібні знання, вміння та навички випускників освітньо-професійної програми Менеджмент спеціальності 073 Менеджмент дають можливість отримати перспективну роботу в успішних організаціях.

Термін навчання:

- на базі  9 кл. – 3 роки 6 місяців;

Кваліфікація – менеджер.

Освітньо-професійна програма Менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент зацікавить тих, хто прагне зробити кар’єру в адміністративній сфері.

Менеджмент є наукою про теорію і практику управління підприємством та його персоналом.

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Менеджмент» здійснює оперативне управління виробничим підрозділом і відповідно може працювати на таких посадах:

- менеджер;

- помічник керівника виробничого підрозділу;

- технік з підготовки виробництва;

- диспетчер виробництва;

- майстер виробничої дільниці;

- інспектор з кадрів.

Менеджер виконує такі виробничі функції:

- організація виробничого процесу у часі та просторі;

- організація робочого місця;

- організація і нормування праці;

- оперативне регулювання виробництва, коригування технологічних параметрів залежно від зміни зовнішніх та внутрішніх обставин;

- розробка заходів по впровадженню новітніх технологій, обладнання, матеріалів;

- забезпечення виконання планів з обсягу випуску продукції;

- розробка окремих показників і розділів бізнес-плану.

Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності і організаційно-правових форм.

Для успішного оволодіння професійними навиками здобувачі освіти вивчають такі дисципліни:

- менеджмент;

- маркетинг;

- організація виробництва;

- економіка підприємства;

- економічний аналіз;

- бухгалтерський облік;

- комп’ютерна техніка;

- фінанси підприємств.

Практична підготовка включає:

1. Навчальна практика (діловодство, комп’ютерна техніка, маркетинг, організація виробництва);

2. Технологічна практика (менеджмент, комп’ютерна техніка);

3. Виробнича практика

Теоретичну та практичну підготовку фахівців забезпечує колектив досвідчених викладачів. Більшість викладачів – це викладачі першої та вищої категорії, які досконало знають свою дисципліну, активно використовують різні форми та методи навчання, впроваджують інноваційні технології в навчальний процес. Під керівництвом викладачів студенти займаються також гуртковою роботою, беруть участь в роботі науково-дослідних товариств, приймають участь в науково-практичних конференціях.

Комп’ютерна підготовка:

- Обладнано кабінет технічних засобів навчання;

- Придбано програмне забезпечення «Менеджмент» (Парус).

Теоретичний курс навчання закінчується комплексним державним іспитом. 

Випускники мають можливість продовжувати освіту за спеціальністю у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. За результатами іспиту зі спеціальності студент зараховуються на 2-3 курс навчання (після здачі академічної різниці).