Менеджмент

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту - є основою підготовки керівників-професіоналів. В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації.

Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

Якщо Ви мрієте керувати виробничим процесом, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми - спеціальність "Менеджмент" саме для Вас!

Навчання на даній спеціальності дає можливість студентам коледжу отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера. Подібні знання, вміння та навички випускників спеціальності «Менеджмент» дають можливість отримати перспективну роботу в успішних організаціях.

Термін навчання:

- на базі  9 кл. – 3 роки 6 місяців;

- на базі 11 кл. – 2 роки  6 місяців.

Кваліфікація – фахівець з виробничого менеджменту.

Спеціальність «Менеджмент» зацікавить тих, хто прагне зробити кар’єру в адміністративній сфері.

Організація виробництва є основою науки менеджменту, тобто є наукою про теорію і практику управління підприємством та його персоналом.

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Менеджмент» здійснює оперативне управління виробничим підрозділом і відповідно може працювати на таких посадах:

- менеджер;

- помічник керівника виробничого підрозділу;

- технік з підготовки виробництва;

- диспетчер виробництва;

- майстер виробничої дільниці;

- інспектор з кадрів.

Фахівець з виробничого менеджменту виконує такі виробничі функції:

- організація виробничого процесу у часі та просторі;

- організація робочого місця;

- організація і нормування праці;

- оперативне регулювання виробництва, коригування технологічних параметрів залежно від зміни зовнішніх та внутрішніх обставин;

- розробка заходів по впровадженню новітніх технологій, обладнання, матеріалів;

- забезпечення виконання планів з обсягу випуску продукції;

- розробка окремих показників і розділів бізнес-плану.

Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності і форм організації (на малих підприємствах).

Для успішного оволодіння професійними навиками студенти вивчають такі дисципліни:

- менеджмент;

- маркетинг;

- організація виробництва;

- економіка підприємства;

- економічний аналіз;

- бухгалтерський облік;

- комп’ютерна техніка;

- фінанси підприємств.

Практична підготовка включає:

1. Навчальна практика (діловодство, комп’ютерна техніка, маркетинг, організація виробництва);

2. Технологічна практика (менеджмент, комп’ютерна техніка);

3. Виробнича практика

Теоретичну та практичну підготовку фахівців забезпечує колектив досвідчених викладачів. Більшість викладачів – це викладачі першої та вищої категорії, які досконало знають свою дисципліну, активно використовують різні форми та методи навчання, впроваджують інноваційні технології в навчальний процес. Під керівництвом викладачів студенти займаються також гуртковою роботою, беруть участь в роботі науково-дослідних товариств, приймають участь в науково-практичних конференціях.

Комп’ютерна підготовка:

- Обладнано кабінет технічних засобів навчання;

- Придбано програмне забезпечення «Менеджмент» (Парус).

Теоретичний курс навчання закінчується комплексним державним іспитом. 

Випускники мають можливість продовжувати освіту за спеціальністю у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. По результатам іспиту зі спеціальності студент зараховуються на 2-3 курс навчання (після здачі академічної різниці).