Швейне виробництво

Швейне відділення готує фахових молодших бакалаврів кваліфікації технік-технолог.

Термін навчання:

- на базі  9 кл. – 3 роки 10 місяців;

- на базі 11 кл. – 2 роки 10 місяців;

- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" - 1 рік 10 місяців.

При вивченні теоретичної частини розглядаються три напрямки: 

- технологічний, де вивчаються особливості виготовлення виробів різного асортименту і призначення із різних матеріалів;

- конструкторський, де вивчають методики побудови плечових та поясних виробів;

- дизайнерський, де  розглядаються питання моделювання одягу, створення естетично доцільних виробів з урахуванням сучасних тенденцій моди.

 Практичне навчання  складається зі слідуючих видів практики:

- навчальної, яка проводиться в майстернях коледжу. Студенти вивчають методи обробки швейних виробів, прошивають спідницю, брюки, жакет, вітрівку, пальто;

- навчальної на отримання робітничої професії, яка проводиться в майстернях або на підприємствах міста. Студенти вивчають роботу швачки і працюють на робочому місці в діючому потоці (з оплатою роботи на підприємстві). Присвоюється певний розряд швачки, оператора швейного обладнання, комплектувальника матеріалів крою виробів, контролера ВТК, розкрійника, розкладника лекал).

- конструкторської, яка проводиться в аудиторіях та майстернях коледжу. Студенти вивчають стадії розробки проектно-конструкторської документації на модель верхнього асортименту. Ця модель повністю виготовляється, починаючи від ескізу, закінчуючи готовим прошитим виробом.

- технологічної, яка проводиться на підприємствах міста. Студенти знайомляться зі структурою підприємства та роботою окремих цехів. Збирається матеріал для курсового проекту;

- переддипломної, яка проводиться на підприємствах міста. Студенти збирають матеріал для виконання дипломного проекту.

Дипломний проект має технологічне спрямування та передбачає собою проектування швейного цеху з виготовлення конкретного асортименту одягу. Пояснювальна записка  дипломного проекту складається з 80 сторінок, графічна частина включає  2 аркуші креслення.

Випускники розподіляються на підприємства міста та регіону всіх форм власності. Набуті знання дають можливість працювати в якості технолога, конфікціоніста, контролера ВТК, конструктора, дизайнера-стиліста.

Після закінчення коледжу є можливість вступити на скорочений курс навчання зі спеціальності до Київського національного університету технологій та дизайну або до приватного Хмельницького інституту моделювання та конструювання швейних виробів.

В коледжі працюють гуртки „Конструювання одягу”, „Технології виробів ”, студентський «Будинок моди», проводяться виставки творчих робіт студентів (на тижнях циклових комісій, Днях абітурієнтів, оглядах-конкурсах обдарованої молоді). Студенти беруть участь у міських, регіональних, обласних, районних, Всеукраїнських конкурсах молодих талантів.