Облік і оподаткування

1. Термін навчання:

- на базі  9 кл. – 2 роки 10 місяців;

- на базі 11 кл. – 1 рік  10 місяців.

2. Кваліфікація – бухгалтер.

3. Дисципліни за професійним спрямуванням:

- бухгалтерський облік (теорія)

- бухгалтерський облік

- інформаційні системи і технології обліку (1:С)

- облік у бюджетних організаціях

- податкова система

- статистика

- економіка підприємств

- економічний аналіз

Крім того, коледж дає базові знання з дисциплін:

- фінанси

- гроші та кредит

- основи нормування і оплати праці

- страхова справа

- менеджмент

- маркетинг

- ціноутворення

4. Практичне навчання складається з:

Навчальної практики: 

 Це робота із первинними документами

- складання фінансової звітності;

- виконання економічних розрахунків

і 2 тижні – студент працює з комп’ютерною програмою 1:С у спеціально обладнаному комп’ютерному класі.

4.2. Технологічна практика проводиться на підприємстві 

Це вивчення організації бухгалтерського обліку на діючому підприємстві, практична робота бухгалтером;

Місце проходження практики (підприємство) надається коледжем.     

Студент має право самостійно забезпечити себе місцем практики.

5. Підсумок навчання – державний іспит зі спеціальності.

6. Працевлаштування:

Студентів розподіляють у відділення Правексбанку, Приватбанку, торгової мережі „Rainford” , на підприємства легкої промисловості на посади бухгалтерів, касирів, помічника бухгалтера.

7. Продовження навчання:

За скороченим терміном навчання в філії Київського університету економіки та права „КРОК”. 

За скороченим терміном навчання в будь-якому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації за економічними спеціальностями.

Зі спеціальності «Бухгалтерський облік» коледж готує молодших спеціалістів по кваліфікації «бухгалтер» для роботи на підприємствах державної та приватної форм власності.

Термін навчання:

- на базі 9 класів  – 2 роки 10 місяців

- на базі 11 класів – 1 рік  10 місяців

В процесі навчання студенти отримують знання з таких дисциплін професійного спрямування:

- Бухгалтерський облік;

- Економічний аналіз;

- Облік у бюджетних організаціях;

- Податкова система;

- Фінанси та інші.

Кваліфікований спеціаліст не можливий без комп’ютерної підготовки. Тому у коледжі, на базі сучасних комп’ютерних класів, студенти оволодівають знаннями з основ інформатики і комп’ютерної техніки. Багато уваги приділяється освоєнню бухгалтерського програмного забезпечення 1:С в рамках дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку»

Практичні навички роботи студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» відпрацьовують під час проходження практики, яка включає: навчальну практику та технологічну практику.

Навчальна практика проводиться в умовах навчальної бухгалтерії. Її завдання – на прикладі умовного підприємства закріпити навички бухгалтерської роботи – від складання найпростіших бухгалтерських документів до складання фінансової бухгалтерської звітності. В рамках навчальної практики студенти також працюють з програмою 1:С.

Технологічна практика проводиться на базових підприємствах міста Дніпропетровська. Її мета – це закріплення набутих навиків в умовах діючого підприємства на робочому місці бухгалтера. Місце проходження технологічної практики надається коледжем. Студент має право самостійно забезпечити себе місцем практики. 

Підготовку фахівців зі спеціальності «Бухгалтерський облік» забезпечують досвідчені і кваліфіковані викладачі. Вони допоможуть вам успішно засвоїти навчальний матеріал та оволодіти спеціальністю, допоможуть реалізувати ваші творчі здібності та ваш потенціал.

У своїй роботі викладачі використовують сучасні методики викладання на основі нових педагогічних технологій.

Державна атестація випускників проходить у формі державного іспиту зі спеціальності.

Випускники-бухгалтери розподіляються на підприємства державної та приватної форм власності. Крім того, можуть працювати у банках, в сфері торгівлі, в бюджетних організаціях, на малих підприємствах.

Працюють на посадах бухгалтера, помічника бухгалтера, касира.

Бажаючі мають можливості продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченими терміном навчання.