Менеджмент

Термін навчання:

- на базі  9 кл. – 3 роки 6 місяців;

- на базі 11 кл. – 2 роки  6 місяців.

Кваліфікація – фахівець з виробничого менеджменту.

Спеціальність «Організація виробництва» зацікавить тих, хто прагне зробити кар’єру в адміністративній сфері.

Організація виробництва є основою науки менеджменту, тобто є наукою про теорію і практику управління підприємством, організацію його персоналу.

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Організація виробництва» здійснює оперативне управління виробничим підрозділом і відповідно може працювати на таких посадах:

- менеджер;

- помічник керівника виробничого підрозділу;

- технік з підготовки виробництва;

- диспетчер виробництва;

- майстер виробничої дільниці;

- інспектор з кадрів.

Фахівець з виробничого менеджменту виконує такі виробничі функції:

- організація виробничого процесу у часі та просторі;

- організація робочого місця;

- організація і нормування праці;

- оперативне регулювання виробництва, коригування технологічних параметрів залежно від зміни зовнішніх та внутрішніх обставин;

- розробка заходів по впровадженню новітніх технологій, обладнання, матеріалів;

- забезпечує виконання планів з обсягу випуску продукції;

- розробляє окремі показники і розділи бізнес-плану.

Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності і форм організації ( на малих підприємствах ).

Для успішного оволодіння професійними навиками студенти вивчають такі дисципліни:

- менеджмент;

- маркетинг;

- організація виробництва;

- економіка підприємства;

- економічний аналіз;

- бухгалтерський облік;

- комп’ютерна техніка;

- фінанси підприємств.

Практична підготовка включає:

1. Навчальна практика (діловодство, комп’ютерна техніка, маркетинг, організація виробництва);

2. Технологічна практика (менеджмент, комп’ютерна техніка);

3. Виробнича практика

Теоретичну та практичну підготовку фахівців забезпечує колектив досвідчених викладачів. Більшість викладачів – це викладачі першої та вищої категорії, які досконало знають свою дисципліну, активно використовують різні форми та методи навчання, впроваджують інноваційні технології і учбовий процес. Під керівництвом викладачів студенти займаються також гуртковою роботою, беруть участь в роботі науково-дослідних товариств, приймають участь в науково-практичних конференціях.

Комп’ютерна підготовка:

- Обладнано кабінет технічних засобів навчання;

- Придбано програмне забезпечення «Менеджмент» (Парус).

Теоретичний курс навчання закінчується комплексним державним іспитом. 

Випускники мають можливість продовжувати освіту за спеціальністю у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. По результатам іспиту зі спеціальності студент зараховуються на 2-3 курс навчання ( після здачі академічної різниці).